TURISTHOTEL d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6, OIB: 74204012744 (u daljnjem tekstu: TURISTHOTEL) kao voditelj obrade osobnih podataka u svom poslovanju mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima.

Turisthotel d.o.o. provodi zaštitu osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.g.(u daljnjem tekstu: Uredba), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i ostalim važećim propisima koji se odnose na ovo područje, te je ažurirao svoja pravila privatnosti sukladno tome.

Svrha ove politike privatnosti je osigurati da Turisthotel d.o.o. u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka, te da Vas informira kako i u koje svrhe prikupljamo osobne podatke, kako ih obrađujemo i temeljem kojih pravnih osnova, kako osiguravamo njihovu sigurnost, te koja su Vaša prava.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA I SVRHE OBRADE, IZVRŠITELJI OBRADE

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo temeljem pravnih osnova obrade:

 • u slučajevima određenim zakonom i/ili propisom kako bi izvršili pravne obveze
 • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • u slučajevima kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane
 • privole, u kojem slučaju su na istoj točno određene svrhe obrade
 • legitimnog interesa
 • druge pravne osnove sukladne pravu Unije i/ili pravu Republike Hrvatske

Turisthotel d.o.o. prikuplja vaše podatke prilikom rezervacije smještaja, sklapanja i ispunjavanja ugovora o smještaju, na recepcijama prilikom prijave gostiju, prijave na newsletter, pristupanja u članstvo programa vjernosti, sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem anketnog obrasca, na mjestima pod sustavom videonadzora i dr..

Podatke o radnicima prikupljamo prilikom javljanja na oglase za posao, slanja otvorenih molbi i zapošljavanja.

Osobne podatke dužni smo prikupljati i obrađivati prvenstveno zbog pružanja naših usluga i ispunjenja ugovora o smještaju, a zatim i u svrhe direktnog marketinga, slanja ponuda, održavanja nagradnih igara, u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu, u svrhe ispitivanja zadovoljstva pruženom uslugom, u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora, te u svrhe zapošljavanja i ispunjavanja zakonskih obveza.

Uvid u osobne podatke koje Turisthotel prikuplja i obrađuje također imaju izvršitelji obrade koji u ime Turisthotela d.o.o. provode obradu ( npr. suradnici Turisthotela d.d. koji pružaju informatičke i druge usluge i podršku). S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

PRAVA ISPITANIKA, SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kao ispitanik imate pravo na:

 • pristup, izmjenu ili dopunu, odnosno ispravak podataka u svim bazama osobnih podataka, odnosno tražiti informaciju da li obrađujemo osobne podatke koje se odnose na Vas, te ako se obrađuju dobiti informaciju koji su to podaci i u koju svrhu se prikupljaju i obrađuju. U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.
 • brisanje ("pravo na zaborav") osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka ukoliko su ispunjeni uvjeti iz čl.17. Uredbe, odnosno ako nismo iste dužni čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ograničavanje obrade podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka
 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
 • ako su podaci dani na temelju privole, u bilo kojem trenutku možete tu privolu povući bez negativnih posljedica, s tim da to povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)
 • informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.

Turisthotel je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati u slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za zaštitu osobnih podataka putem e-maila: dpo@turisthotel.com.hr,  odnosno putem pošte na adresu Turisthotel d.o.o., Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar, Republika Hrvatska ili osobnom dostavom upita na istu adresu. Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.

NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Turisthotel d.o.o. prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka osobito pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:

 • Zakonito, pošteno i transparentno – obrada se temelji na legitimnim osnovama /privola, zakon, ugovor i dr.
 • Određeno Uredbom/ primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito, informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka i pravima ispitanika.
 • Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.
 • Uz ograničenje svrhe – osobne podatke obrađujemo u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja, a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Depersonalizirane podatke možemo koristiti u statističke svrhe.
 • Smanjenje količine podataka – prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.
 • Vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke.
 • U okviru mogućnosti.
 • Ograničenje pohrane - osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.
 • Cjelovitosti i povjerljivosti – vodimo računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje osiguravaju odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

AKTIVNOSTI TURISTHOTELA U VEZI OBRADE PODATAKA, RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Turisthotel d.o.o. kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka, te provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka. Prikupljene podatke Turisthotel čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost.

Turisthotel d.o.o. kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju informacije propisane važećom pravnom regulativom, u kojim evidencijama su navedena i razdoblja čuvanja pojedinih osobnih podataka.

Podatke koje Turisthotel d.o.o. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis. Podatke koje Turisthotel d.o.o. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge, odnosno koliko je određeno ugovorom i/ili minimalno do proteka rokova zastare sukladno zakonu. Osobne podatke koje Turisthotel d.o.o. prikupi temeljem legitimnog interesa i privole čuvat će do opoziva.

Turisthotel d.o.o. osobito vodi računa o zaštiti osobnih podataka djece, te savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na Internetu. Dijete može dati svoju privolu u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, dozvoljena je isključivo ako je privolu dao ili odobrio roditelj, odnosno nositelj roditeljske odgovornosti na djetetom.

POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA

Turisthotel d.o.o. kao voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i ako je moguće, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi. U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Turisthotel d.o.o. kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je mali dio podatka poslan sa web-stranice i pohranjen u internet pregledniku na vašem računalu, mobilnom telefonu ili drugom uređaju, dok pregledavate neku web-stranicu. Kolačići se mogu koristiti kako bi se pohranila Vaša personalizacija ili praćenje stranice (npr. ciljani marketing). Informacije koje su pohranjene u kolačiću, će možda u nekom trenutku biti pročitane od strane vašeg internet preglednika kako bi vam - uz druge funkcije - isporučili stranicu prilagođenu vama.

Kolačići vam omogućuju da u potpunosti iskoristite prilagođene značajke dostupne na našoj web stranici, kao što su favoriti i spremanje popisa za pregled. Kolačići nam također pomažu da vam pružimo najbolje moguće iskustvo s rezervacijama, dajući nam informacije koje koristimo kako bismo poboljšali upotrebljivost i izvedbu ove web stranice. Nadalje, pomoću naših e-mail newslettera koristimo piksele za praćenje kako bismo pratili klikove na našu web stranicu.

Većina internet preglednika automatski prihvaća kolačiće. Ukoliko niste prilagodili postavke vašeg internet preglednika tako da odbija kolačiće, kolačići će biti postavljeni kada nastavite pristupati ovoj web stranici. Korištenjem i pregledavanjem naše web stranice, pristajete na kolačiće koji se koriste u skladu s ovim odredbama o kolačićima. Ako ne pristajete na postavljanje kolačića ili želite povući suglasnost, možete ukloniti postojeće kolačiće iz preglednika i spriječiti postavljanje novih kolačića mijenjanjem postavki preglednika. Kako to možete učiniti, ovisiti će o pregledniku koji koristite.
Tu informaciju možete pronaći ovdje za sljedeće internet preglednike:
 
Google Chrome
Microsoft Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari
 
Međutim, ukoliko to napravite, moguće je da nećete moći koristiti sve opcije na našoj web stranici. Također možete tako podesiti postavke, da dobijete obavijest ukoliko je kolačić postavljen na vaše računalo. Imajte na umu da su određeni kolačići potrebni da bi web stranica mogla funkcionirati. 

Kategorije kolačića koji se koriste na ovoj web stranici
 
Strogo nužni kolačići
Ovi kolačići su neophodni za rad naše web stranice te ih se koristi u tehničke svrhe, kao što su praćenje vašeg trenutačnog procesa rezervacije (sesije), omogućavanje nastavka rezervacije te plaćanja za rezervaciju. Ovi kolačići su kolačići sesije koji obično pohranjuju podatke u obliku sesije i pohranjuju se u privremenu memoriju i brišu se kada zatvorite internet preglednik.


Izvedbeni kolačići
Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako se web stranica koristi. Koriste se za prikupljanje statističkih podataka o broju posjetitelja koji koriste web stranicu putem poveznice (linka) email newsletter-a, kako bi se izmjerio uspjeh newslettera; za prikupljanje statističkih podataka o tome kako posjetitelji koriste ovu web stranicu kako bi poboljšali način funkcioniranja web stranice i mjerili uspješnost marketinških kampanja. Ovi se kolačići koriste isključivo za poboljšanje izvedbe (performansi) web stranice, a time i korisničko iskustvo. Ovi kolačići su trajni kolačići i pohranjeni su na vašem tvrdom disku sve dok ne isteknu ili dok ih ne izbrišete.


Funkcionalni kolačići
Ovi kolačići omogućuju web stranici da sprema informacije kao što su vaš popis omiljenih stranica, korisnička imena, jezične izbore i vašu lokaciju, kako bi vam pružila poboljšane i personalizirane funkcije. TURISTHOTEL može prilagoditi vaše iskustvo rezervacije tako što će ta web stranica biti relevantija vašim interesima i može pamtiti izbore koje ste napravili kada se vratite na ovu web stranicu. Ovi kolačići su trajni kolačići i pohranjeni su na tvrdom disku dok ne isteknu ili dok ih ne izbrišete.


Marketing i ponovljeni ciljani kolačići
Ti se kolačići upotrebljavaju za prikazivanje oglasa i drugih komunikacija, bitnijih vama i vašim interesima. Koristimo ih kako bi vam pružili relevantne ponude izvan naše web stranice. Nadalje, koristimo kolačiće kako bi nam omogućili ispunjavanje naših ugovornih obveza prema trećim stranama, npr. platiti partneru ako ste kupili nešto s ove web stranice, slijedeći poveznicu (link) s njihove web stranice. Ovi kolačići su trajni kolačići i pohranjeni su na tvrdom disku dok ne isteknu ili dok ih ne izbrišete.


STATISTIKA POSLUŽITELJA

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

LINKOVI

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web-stranica upute vas i/ili vaše dijete na internetske stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo jamčiti za sadržaj adrese na koju vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom web-adresom, molimo vas da nam se javite.

PREGLED I PROVJERA:

TURISTHOTEL d.o.o. ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka. Turisthotel d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na našoj web adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

VAŠA SUGLASNOST

Prilikom davanja informacija na bilo koji način (rezervacija, registracijska kartica, zapošljavanja…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama, kao i da ste u cijelosti suglasni da Vaše podatke upotrebljavamo, prikupljamo i obrađujemo u skladu sa važećom pravnom regulativom i uvjetima ove politike privatnosti, te svrhom konkretne obrade.

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.turisthotel.com.hr, te također i na recepcijama naših objekata i u Upravi društva.

Turisthotel d.o.o.